dijous, 7 d’abril de 2011

CCSS 3r SÍNTESI UNITAT BLOCS-GEOPOLÍTICS-UNIÓ EUROPEA

1. Investigació:

A)Quan es va fundar l’ONU?

b) a quina conferència o reunió?

c) Què signifiquen les sigles ONU?

d) Quins objectius té?

e) Explica la funció de les seves institucions

f) Busca el significat de les sigles UNESCO, ACNUR, FAO i OIT.

2. Investiga què és un estat unitari i un estat federal.

3. Fer els exercicis del llibre de text de la unitat “Els blocs geopolítics”

4. Fer les activitats de les fotocòpies.

5. Acabar la taula resum de la geografia d'Europa.


Lliurament : 3r B Dimecres 4 de maig i 3r C dimarts 3 de Maig. Aquell mateix dia es farà la prova escrita de la geografia política d'Europa- Unió Europea.

Format: document word imprès. Portada. Afegir les fotocòpies. Heu de copiar els enunciats i afegir una còpia de la taula sobre els països d'Europa. Els exercicis de les fotocòpies es poden fer a les fotocòpies


dimarts, 14 de desembre de 2010

CCSS3r Instruccions examen unitat 3 El sector secundari

 1. Què és el sector secundari? Quines activitats comprèn?
 2. Què són les fonts d’energia? De quines dues maneres les podem classificar?
 3. Digues 8 fonts d’energia i classifica-les segons convingui.
 4. Explicar tot el que es sàpiga sobre una font d’energia explicada a classe.
 5. Com podem classificar els països segons el seu grau d’ industrialització? Cal dir exemples de cada tipus.
 6. Comparar les indústries lleugeres i pesades.
 7. Explicar tres factors de localització industrial
 8. Avantatges i inconvenients de l’ús d’una energia en concret
 9. Què és un parc tecnològic? Quins tipus d’indústria hi ha instal·lades?
 10. Què és la deslocalització? Quines causes té? Quines conseqüències?
 11. Definició de OPEP, I+D, deslocalització, gaseoducte.....
 12. Quines àrees d’industrialització coneixes? Quines són riques en matèries primeres i quines no? On hi ha mà d’obra qualificada?
 13. Quines fonts d’energia són combustibles fòssils? Per què es diuen així?
 14. Escriu a quina font d’energia es refereix cada definició:

a) Aprofita l’energia irradiada del sol

b) Utilitza el moviment de l’aigua del mar

c) S’obté de fermentar o cremar la matèria orgànica

d) Produeix electricitat a partir de la calor de l’interior de la terra

e) S’ obté de l’aprofitament de la força del vent.

 1. Quins dos tipus de productes s’obtenen a la indústria? En què es diferencien?
 2. Escriu si és veritat o falsa cada frase:

a) Les indústries busquen les millors localitzacions per reduir costos, ser més competitives i reduir els beneficis

b) La mà d’obra molt especialitzada és més barata i per això les indústries se situen als països en què hi és abundant

c) Les indústries que necessiten tecnologia i investigació se situen lluny de les universitats i de parcs tecnològics.

d) Moltes indústries se situen en països amb mà d’obra escassa i cara perquè és més especialitzada

e) En els PD és on hi ha més percentatge de població activa al sector secundari.

 1. Diferències entre la indústria de base i la de béns d’equipament
 2. Explica la concentració vertical i horitzontal
 3. Qualsevol exercici treballat a classe del llibre digital.

dijous, 2 de desembre de 2010

CCSS3r ENERGIES ALTERNATIVES

Heu d'elaborar una taula comparativa, en un document word, sobre les següents energies alternatives:
- Energia solar
- Energia eòlica
- Energia geotèrmica
- Energia biomassa
- Energia maremotriu

Els elements que hi ha d'haver a la taula són els següents:
a) Quin recurs natural aprofita o quin fenomen natural.
b) Com ho fa( amb quina tecnologia)
c) Què se n'obté ( ús principal)
d) Avantatges
e) Inconvenients
f) On es fa (quines instal·lacions necessita)

Per omplir la taula podeu utilitzar qualsevol material i fer recerca a Internet. La taula haurà d'imprimir-se i lliurar-la el dia 9 de desembre a la tornada del pont.

dissabte, 23 de maig de 2009

CCSS 3r- INSTRUCCIONS EXAMEN UNITATS 7 i 8

De la unitat 7 (Unió Europea) entrarà, tal com es parlar a classe:

- Una taula amb tots els països d'Europa, on caldrà dir la capital, si pertany o no a la UE, a quin any es va integrar i si pertany o no a l'Eurozona. (2,5 punts)

- Omplir un mapa mut d'Europa amb els noms de tots els països. No caldran les capitals (2,5 punts)


De la unitat 8(política espanyola i catalana) podran entrar qualsevol d'aquests continguts:

a) Definicions de termes relacionats amb la unitat, com institucions terminologia política....

b) Explicar com és el sistema polític espanyol. El contingut està en el mapa conceptual que es va omplir a classe.

c) Qualsevol pregunta del sintetitza que hem fet a classe.

d) Mapa de les comunitats autònomes. Col·locar només el nom de la comunitat. Les províncies no.

e) Interpretar l'escut d'Espanya.El teniu penjat al moodle en un powerpoint titulat "Què en sabeu d'Espanya"

f) Sobre Catalunya caldrà explicar com és la seva autonomia, quines institucions d'autogovern té, els estatuts que hi ha hagut a Catalunya i a quina època o context van aparèixer, els presidents de la Generalitat....

diumenge, 10 de maig de 2009

dimarts, 5 de maig de 2009

CCSS 3r-ESO L'ENTRADA DE NOUS PAÏSOS A LA UE

Què ha de fer un país per entrar a la Unió Europea? L'ambaixador espanyol a Turquia, en Joan Clos explica algunes coses del que hauria de fer un país per entrar-hi.

CCSS 3r- PÀGINA SOBRE LA UNIÓ EUROPEA

Consulteu aquesta pàgina sobre la UE. Hi ha molta informació sobre elprojecte comú europeu que hem explicat a classe.
http://www.xtec.cat/escola/ueuropea/

dissabte, 18 d’abril de 2009

dimarts, 14 d’abril de 2009

CCSS 3r- INSTRUCCIONS EXAMEN UNITAT 6

El contingut a estudiar per a l’examen és la unitat 6 (10 del llibre). Per tant heu d’estudiar tot el que s’ha explicat de política. Com sempre, el material bàsic per estudiar és la llibreta i tots els apunts que heu pres. Heu de tenir en compte les pàgines del llibre i la part del moodle que s’hagi utilitzat a classe.

El guió de la unitat us marca els punts que s’han d’estudiar, tots excepte la part de les ONG que no entra. La resta sí: Estat i nació, característiques de la democràcia i la dictadura, les regions mundials (Centre- perifèria) i l’ONU. També entren les làmines polítiques que heu de lliurar la setmana després de l’examen: Àsia, Àfrica i Amèrica. Cal saber situar els països en un mapa mut i relacionar països amb el seu continent.

Model de preguntes:

a) Definicions de terminologia política explicada a classe

b) Característiques de l’estat o de la nació, diferències entre estat i nació. Tipus de nació.

c) Fonaments de la democràcia: saber què és la sobirania nacional, el sufragi universal, la divisió de poders....

d) Tipus d’estat: diferenciar com poden ser els estats segon qui té la direcció de l’estat, segons la intervencionisme de l’estat o segons el repartiment de poder en el territori. Heu de saber exemples de cada tipus.

e) Explica en què consisteix la divisió centre- perifèria, situar estats i regions en aquesta classificació, saber característiques dels països centrals, quines són les àrees perifèriques que hi ha a cada continent....

f) Mapa polític mut d’un continent. Pot ser Àsia, Amèrica o Àfrica. Europa no entra ara, però si que heu de saber quins països hi ha a Europa i com estan distribuïts regionalment (Europa Nòrdica, atlàntica....), tal com apareix al powerpoint penjat al moodle.

g) Saber explicar què és l’ ONU, quan va aparèixer, les seves funcions, organismes interns....

dimarts, 24 de març de 2009

CCSS 3r ESO- INSTRUCCIONS EXAMEN UNITAT 5

L’examen de la unitat 5 estarà centrat en el tema del sector terciari en general i en els temes concrets del comerç i el turisme. Heu de recordar que el material bàsic per estudiar és la llibreta i que heu de consultar l’espai moodle (http://aula.elfoix.org/ ), on trobareu penjats tots els materials que hem utilitzat a classe). Així mateix heu de tenir en compte aquelles imatges i mapes utilitzats a classe.
L’estructura de l’examen serà la mateixa que acostumem a fer servir:
- Definicions de termes relacionats amb la unitat
- Preguntes curtes sobre un tema concret
- Comentar alguna cosa sobre algun mapa o algun gràfic relacionat amb el tema
- Comparar dos aspectes del tema

Models de pregunta:

Explicar què és el sector terciari i les seves característiques.
Tipus de serveis amb exemples
Explicar els tipus de comerç
Comparar la balança de pagaments i la comercial
Explicar les polítiques comercials entre països
Característiques del comerç actual
Explicar els blocs comercials. Citar blocs comercials. Situar en el mapa blocs comercials.
Situació del turisme a l’actualitat. (Per què creix, tipus de desplaçaments)
Elements positius i negatius del turisme
El turisme a Catalunya. Tipologia d’activitats turístiques, característiques, principals destinacions turístiques.

dilluns, 23 de març de 2009

CCSS 3rESO- IMATGES DE LA FRONTERA ENTRE EUA I MÈXICLa frontera entre Mèxic i els EUA és molt llarga i, segons la policia fronterera, difícil de controlar. Ara han obert la possibilitat de controlar-la als internautes: a portals com BlueServo poden veure imatges en directe des de càmeres a la frontera i, si veuen res de sospitós, avisar a la policia. El senador de Texas Eliot Shapleigh, un dels crítics amb el projecte, creu que el sistema no és eficient i que la frontera l'han de vigilar professionals. (Notícia a http://www.vilaweb.cat/, el 23 de març de 2009)
A aquesta web trobareu imatges en directe de la frontera entre Estats Units i Mèxic.
I la wiquipèdia té un article on parla d'aquesta frontera:També podeu veure molts vídeos al youtube sobre aquest tema.