dimarts, 14 de desembre de 2010

CCSS3r Instruccions examen unitat 3 El sector secundari

 1. Què és el sector secundari? Quines activitats comprèn?
 2. Què són les fonts d’energia? De quines dues maneres les podem classificar?
 3. Digues 8 fonts d’energia i classifica-les segons convingui.
 4. Explicar tot el que es sàpiga sobre una font d’energia explicada a classe.
 5. Com podem classificar els països segons el seu grau d’ industrialització? Cal dir exemples de cada tipus.
 6. Comparar les indústries lleugeres i pesades.
 7. Explicar tres factors de localització industrial
 8. Avantatges i inconvenients de l’ús d’una energia en concret
 9. Què és un parc tecnològic? Quins tipus d’indústria hi ha instal·lades?
 10. Què és la deslocalització? Quines causes té? Quines conseqüències?
 11. Definició de OPEP, I+D, deslocalització, gaseoducte.....
 12. Quines àrees d’industrialització coneixes? Quines són riques en matèries primeres i quines no? On hi ha mà d’obra qualificada?
 13. Quines fonts d’energia són combustibles fòssils? Per què es diuen així?
 14. Escriu a quina font d’energia es refereix cada definició:

a) Aprofita l’energia irradiada del sol

b) Utilitza el moviment de l’aigua del mar

c) S’obté de fermentar o cremar la matèria orgànica

d) Produeix electricitat a partir de la calor de l’interior de la terra

e) S’ obté de l’aprofitament de la força del vent.

 1. Quins dos tipus de productes s’obtenen a la indústria? En què es diferencien?
 2. Escriu si és veritat o falsa cada frase:

a) Les indústries busquen les millors localitzacions per reduir costos, ser més competitives i reduir els beneficis

b) La mà d’obra molt especialitzada és més barata i per això les indústries se situen als països en què hi és abundant

c) Les indústries que necessiten tecnologia i investigació se situen lluny de les universitats i de parcs tecnològics.

d) Moltes indústries se situen en països amb mà d’obra escassa i cara perquè és més especialitzada

e) En els PD és on hi ha més percentatge de població activa al sector secundari.

 1. Diferències entre la indústria de base i la de béns d’equipament
 2. Explica la concentració vertical i horitzontal
 3. Qualsevol exercici treballat a classe del llibre digital.