dijous, 2 de desembre de 2010

CCSS3r ENERGIES ALTERNATIVES

Heu d'elaborar una taula comparativa, en un document word, sobre les següents energies alternatives:
- Energia solar
- Energia eòlica
- Energia geotèrmica
- Energia biomassa
- Energia maremotriu

Els elements que hi ha d'haver a la taula són els següents:
a) Quin recurs natural aprofita o quin fenomen natural.
b) Com ho fa( amb quina tecnologia)
c) Què se n'obté ( ús principal)
d) Avantatges
e) Inconvenients
f) On es fa (quines instal·lacions necessita)

Per omplir la taula podeu utilitzar qualsevol material i fer recerca a Internet. La taula haurà d'imprimir-se i lliurar-la el dia 9 de desembre a la tornada del pont.