dimarts, 24 de març de 2009

CCSS 3r ESO- INSTRUCCIONS EXAMEN UNITAT 5

L’examen de la unitat 5 estarà centrat en el tema del sector terciari en general i en els temes concrets del comerç i el turisme. Heu de recordar que el material bàsic per estudiar és la llibreta i que heu de consultar l’espai moodle (http://aula.elfoix.org/ ), on trobareu penjats tots els materials que hem utilitzat a classe). Així mateix heu de tenir en compte aquelles imatges i mapes utilitzats a classe.
L’estructura de l’examen serà la mateixa que acostumem a fer servir:
- Definicions de termes relacionats amb la unitat
- Preguntes curtes sobre un tema concret
- Comentar alguna cosa sobre algun mapa o algun gràfic relacionat amb el tema
- Comparar dos aspectes del tema

Models de pregunta:

Explicar què és el sector terciari i les seves característiques.
Tipus de serveis amb exemples
Explicar els tipus de comerç
Comparar la balança de pagaments i la comercial
Explicar les polítiques comercials entre països
Característiques del comerç actual
Explicar els blocs comercials. Citar blocs comercials. Situar en el mapa blocs comercials.
Situació del turisme a l’actualitat. (Per què creix, tipus de desplaçaments)
Elements positius i negatius del turisme
El turisme a Catalunya. Tipologia d’activitats turístiques, característiques, principals destinacions turístiques.