dimarts, 9 de desembre de 2008

OPT3 ART CONTEMPORANI Instruccions treball final

INTRODUCCIÓ

Un cop escollits els grups ja podeu començar a realitzar el treball final de l’assignatura. Cada grup és un equip d’investigació diferent i el vostre objectiu serà construir un museu virtual de la seva obra. Aquesta activitat té com a objectiu dinamitzar l’ús de la biblioteca i de les TIC, tot integrant els objectius didàctics de la matèria.

PROCEDIMENT

- Es treballarà a la biblioteca i a l’aula d’informàtica.
- Caldrà repartir la feina entre els membres del grup.
- Es lliurarà un sol treball per grup: un dossier en format word del pintor i una presentació powerpoint en un CD, amb el nom de tots els membres del grup.

CONTINGUT DEL TREBALL WORD:

- Vida de l’artista
- Explicació de l’estil al qual pertany (característiques, pintors....)
- Tècnica: com pinta, quines són les característiques bàsiques de la seva pintura: colors, formes, realisme....
- Obres més importants : com a mínim 10. Hauran de tenir cadascuna la seva fitxa (Documentació general de l’obra) i un comentari breu on s’expliquin els principals elements formals, iconogràfics i significatius de cada obra.
- Recull de museus més importants del món on es poden trobar les seves obres. Explicareu quines obres té en exposició. (Aquest punt és optatiu, si teniu temps. S'avaluarà positivament la seva realització)
- Recull de bibliografia i enllaços utilitzats.

CONTINGUT DEL POWERPOINT

Resum en imatges del treball, amb breus explicacions del seu contingut, una diapositiva per a cada obra.... El títol del powerpoint haurà de ser “Museu virtual de-----------“, segons el pintor escollit.

AVALUACIÓ
- El treball es lliurarà en format paper enquadernat i a ordinador i el powerpoint en un CD. (Només en un CD)
- S’haurà d’exposar en públic el dia que es proposi, explicant als companys com i què han fet.
- Es tindrà en compte:
a) Treball fet durant les sessions a la biblioteca o a l’aula d’informàtica
b) Contingut del treball
c) Presentació escrita del treball i el powerpoint (originalitat, complexitat...)
d) Presentació oral (fluïdesa, organització del discurs, claredat....)