dilluns, 15 de desembre de 2008

OPT3 ART CONTEMPORANI-FITXA D'AUTOR

Cal elaborar una fitxa d’autor per a cadascuna de les obres escollides del vostre pintor. Podeu seguir aquest esquema:

FITXA D’AUTOR
- Pintor:
- Títol:
DESCRIPCIÓ DE L’ESTUDI FÍSIC DE L’OBRA
- Materials (suport)
- Tècnica (amb què esta pintat: oli, tempera, guache....)
ANÀLISI ARTÍSTIC
- Estil:
- Estudi iconogràfic (quines figures, personatges...i què signifiquen)
- Anàlisi plàstic: color, llum, línies, volum, composició....
CONTEXT HISTÒRIC I SOCIAL
DADES COMPLEMENTÈRIES (Bibliografia, opinió personal)