diumenge, 14 de desembre de 2008

CCSS 3r - Materials sobre pesca
Consulteu aquest enllaç i elaboreu un informe sobre la pesca actual: Idees, tècniques de pesca i problemàtica. A més comenteu com és la pesca a Catalunya, tot buscant informació al llibre de text i a Internet.
Es tracta de recollir informació a partir de cada part i comentar cada fotografia. Només heu d'ampliar contingut per elaborar la part dedicada a Catalunya.
El treball ha de presentar-se a ordinador i és preferible tractar la informació amb esquemes, taules...
La realització del informe és voluntària i ajudarà a pujar la nota de la segona avaluació entre 0,25 i 0,50 punts. El treball ha de lliurar-se al retorn de les vacances.