dissabte, 20 de desembre de 2008

CCSS 3r ESO- Recuperació Ciències Socials primer trimestre

Per recuperar el primer trimestre de Ciències Socials de 3r haureu de fer un examen (ja pactarem les dates). Haureu de preparar les següents preguntes amb el suport del llibre de text i sobre tot la llibreta, que és la font d'informació bàsica del que hem fet durant les sessions a l'aula.
Les preguntes seran les mateixes, així que només heu d'estudiar aquest contingut:

1. Ordenar de més gran a més petit els continents, dir el pic més alt i el riu més llarg de cadascun.
2. Omplir un mapa mut d'Europa amb els noms que es diguin. Repassar els accidents geogràfics citats a classe.
3. Explicar els factors de producció:recursos naturals, treball i capital.
4. Classificar les empreses segons dimensions, activitat i propietat (societats...)
5. Factors físics de l'agricultura
6. Explicar l'agricultura de subsistència (artigatge, extensiva de seca i irrigada de l'arròs)

Bona feina i al tornar de les vacances concretem dates. Bon any a tots¡¡¡¡