divendres, 21 de novembre de 2008

CCSS 3r ESO- ANÀLISI D'UN PAISATGE AGRARI


CCSS 3r ESO-UD 3 EL SECTOR PRIMARI
ACTIVITAT
ANÀLISI D’UN PAISATGE AGRARI
A partir del següent esquema de comentari, realitza el comentari de la imatge anterior.

I
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA

Primer de tot cal analitzar de quina activitat econòmica es tracta i per tant, quines necessitats satisfà. Seguidament s’ha de mencionar la fase de l’activitat econòmica que ens ensenya la imatge.

II
ANÀLISI DELS FACTORS PRODUCTIUS

Cal explicar com queden reflectits els factors productius, es a dir, quins recursos naturals apareixen, elements de capital, de treball i per últim, la tecnologia.

III
FACTORS FÍSICS

Com és el relleu? Quin clima pot haver? Quina vegetació?

IV
FACTORS HUMANS

Hi ha signes de poblament? Quin és el grau de tecnificació?

V
ELEMENTS DEL PAISATGE AGRARI

Anàlisi de les parcel·les, del sistema de conreu i del poblament.

VI
CONCLUSIÓ

De quin tipus de paisatge agrari es tracta? És una agricultura de mercat o de subsistència? Quins problemes econòmics pot generar?