dijous, 20 de novembre de 2008

OPT3 ART CONTEMPORANI- EXPRESSIONISME- El Crit d'Edvard Munch


EXPRESSIONISME

Moviment artístic que busca transmetre sentiments a partir de deformar la realitat. És un estil molt expressiu, i s’utilitza el color d’una manera lliure per buscar una major expressivitat i emotivitat. També es tracta la forma d’una manera diferent, més exagerada i/ o deformada, tot ressaltant gestos, aptituds. Fins i tot les obres arriben a semblar-se a una caricatura, amb l’objectiu final de transmetre un sentiment d’angúnia i desesperació.

EDVARD MUNCH


Adreces d’interès:
http://www.xtec.net/~fmolina6/20munch.htm
http://www.edu365.cat/batxillerat/art/expressio/sintesi_exp.htm

INTRODUCCIÓ
1. A partir de l’esquema de comentari que vas realitzar amb l’obra de Picasso “El Gernika”, omple l’apartat “Documentació general” d’aquesta pintura de Munch.
2. Quin creus que és el tema de l’obra?

ANÀLISI FORMAL
3. Com és el color? Podries dir que és una obra expressionista segons el color utilitzat?
4. Com són les línies i les formes?
INTERPRETACIÓ
5. Què busca expressar aquesta obra? Per què és una obra expressionista? (Fes-ho a partir de la informació de la adreça http://www.edu365.cat/batxillerat/art/expressio/sintesi_exp.htm