dimarts, 13 de gener de 2009

OPT2- ESPANYA AVUI-LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA ESPANYOLA

Visiteu el següent enllaç i realitzeu les activitats proposades:

http://ca.wikipedia.org/wiki/Lleng%C3%BCes_d'Espanya

1. Fes una llista de totes les llengües que es parlen a Espanya.
2. Què penses que vol dir que una llengua és oficial? I cooficial?
3. Quines llengües són oficials a Espanya?
4. Fes un resum de la situació del català, del èuscar, del gallec i de l'aranès
5. Comenta la situació del català a l'Aragó.

1 comentari:

marc ha dit...

1.respostas:
Basc,catala,castella,gallec,bable,Fabla Aragones són les llengües qwe es parlen ha espanya.
2. resposste:
Oficial:es la llengua que esta reconeguda per la llei en aquell territori
cooficial:que en aqull territori es parlen dos llengües en un territori
3.resposte:
Catala,Castella,Gallec y Basc
4.resposta:
catala llengua propia y oficial junt amb el castella.
Es parlen a Illes Balears,Paisc Valencia y a la fanga de ponent de Arago un 80% dels habitants el parlen.
Euskera:llengua propia y oficial junt amb el castella.
Es parla a el Pais Basc y a Navarra.
Gallec:llengua propia y oficial junt amb el castella.
Nomes el parlan a Galicia.
Aranes:llengua propia y oficial junt amb el castella.
Nomes el Parlan a la Vall D'Aran
5.resposte:
NO es parla gaire solament el parlan un 80% del habitans de la frange de ponent