divendres, 9 de gener de 2009

OPT3-ART CONTEMPORANI-CALENDARI DE TREBALL


CALENDARI DE TREBALL
Dimarts 19 de maig: Treball a l'aula d'informàtica.
Divendres 22 de maig: Treball a l'aula d'informàtica
Dimarts 26 de maig:Treball a l'aula d'informàtica.
Divendres 29 de maig:Treball a l'aula d'informàtica
Dimarts 2 de juny: Prova escrita amb llibreta per avaluar la feina realitzada
Divendres 5 de juny: Presentació dels treballs per grups
Alguna sessió es podrà fer a la biblioteca per poder cerca informació a les enciclopèdies i llibres d'art, sinó podeu fer-ne ús a les hores del pati.