dimecres, 18 de febrer de 2009

CCSS 3r ESO-EXAMEN UNITATS 3 i 4

Continguts:

Unitat 3 "El sector primari": només RAMADERIA I PESCA
Unitat 4 "El sector secundari": tots els punts del guió. ENERGIA I INDÚSTRIA.

Estructura de l'examen: l'examen serà similar al model que anem seguint des d'inici de curs. Així haureu de definir conceptes, relacionar i comparar diferents continguts explicats a classe. Pot sortir qualsevol informació present a la llibreta, fotocòpies i materials digitals (powerpoints....) utilitzats a classe. També el treball de síntesi de la unitat és una bona referència, perquè poden aparèixer preguntes molt similars. Per últim cal tenir present les làmines realitzades de la carpeta "Polis 3".
Per tant el material bàsic per preparar l'examen és la llibreta i les pàgines del llibre de text que estan marcades en el guió de la unitat. Així mateix podeu entrar a l'espai "moodle" de l'assignatura, en http://www.elfoix.org/, seguint les indicaciones dites a classe.

Models de preguntes:
a) Definicions de conceptes: transhumància, aqüicultura, ramaderia, pesca, indústria, I+D, I+D+I, calador, desenvolupament sostenible, font d'energia, OPEP, PYMES, etc....
b) Preguntes tipus "Com es classifiquen les activitats ramaderes? " o "Les matèries primeres"
c) Preguntes de comparació, com ara "Comparació entre la ramaderia o pesca tradicional o de mercat". "Comparació entre l'artesania i la indústria".
d) Escriu el nom de caladors que coneguis, de països productors....
e) Explicar alguna cosa sobre la relació entre desenvolupament sostenible i la pesca.
f) Sobre les energies cal saber explicar les classificacions que apareixen a la taula lliurada a classe i que apareix penjada al "Moodle"
g) Classificar fonts d'energia en renovables, no renovables, tradicionals o alternatives. O dir els noms que coneguis. Classificar tipus d'indústria.
h) Explicar mínimament alguna cosa d'alguna font d'energia concreta, avantatges o incovenients.
i) Característiques del sector secundari a Espanya o Catalunya.
j)Explicar la informació que apareixen a mapes o gràfics de la síntesi o del llibre o en altres de similars.
k) 10 preguntes de veritable o fals de qualsevol punt del temari